+48 534 504 100

Polityka prywatności

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych lub „RODO”) informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest – Atena Development, ul. Długa 63n, 05-092 Łomianki.

  2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu umożliwienia udzielenia odpowiedzi na zadane przez Panią/Pana pytanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora danych), a ponadto po uzyskaniu odrębnej zgody, w celu przedstawiania ofert zawierających treści o charakterze marketingowym przez Atena Development tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

  3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie.

  4. Pani/Pan dane osobowe będą przechowywane do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w celach marketingowych.

  5. Z zastrzeżeniem warunków określonych w przepisach RODO przysługują Pani/Panu następujące prawa:

  1. prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. prawo do sprostowania danych.

  2. prawo do wniesienia sprzeciwu, w tym profilowania wobec przetwarzania opartego na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych,

  3. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem poprzez przesłanie informacji o cofnięciu zgody na adres e-mail: lub pocztą.

  4. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych Panią/Pana dotyczących narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

  1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne. Jednocześnie informujemy, że udostępnienie nam Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie, a wyrażenie zgody na ich przetwarzanie w celach marketingowych jest   warunkiem umożliwienia przedstawiania ofert zawierających treści o charakterze marketingowym przez Atena Development